પોલીસ પોથી ન્યુઝ…!! સ્વતંત્ર પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ અમરેલી શહેરના રાજ્ય માર્ગ પર તિરંગા સાથે ની બાઈક રેલી ને લીલીઝંડી આપતા કલેકટરશ્રી તથા જિલ્લાના પોલીસ વડા નિલેપ્ત રોય સાહેબ…!!