મોરબી એસઓજી પોલીસે શહેરમાંથી ૯ કિલોથી વધુના ગાંજાના જથ્થા સાથે બે શખ્સોને દબોચ્યા મોરબી શહેરમાં ગાંજાની હેરાફેરી કરતા ૨ શખ્સોને ૯.૫૬૮ કિલો ગાંજાના જથ્થા સાથે દબોચી ગાંજો રાજકોટની એક મહીલા પાસેથી ખરીદી કરતા હોવાની કબુલાત આપી